Dengeli Yaklaşımı Önemsiyoruz.

“ Tarihsel köklerimizle toplumların refah ve gelişmişliğine hizmet eden bir Grup olarak, sürdürülebilir geleceğin
temelinde yer almayı da öncelikle bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz.”

#birlikte
dahagüçlüyüz

Çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğunun ana temasını oluşturan “Dünya için Birlikte” vizyonu, işte bu sorumluluğumuzun en yalın ifadesi!

Arpacıoğlu, iş dünyası ve insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurmaya odaklanan bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsiyor. Arpacıoğlu Group, sürdürülebilirliği; ekonomik, toplumsal ve çevresel sermayenin bir denge içinde geliştirilmesi olarak yorumluyor ve sürdürülebilirlik uygulamalarını bu doğrultuda geliştiriyor.

#birlikte
dahagüçlüyüz

#birlikte
dahagüçlüyüz

İş dünyası için etkin bir büyüme stratejisi olarak da nitelendirilebilecek olan sürdürülebilir kalkınma, inovasyonda sürdürülebilirliğe odaklanarak rekabette farklılık yaratmak için de çok çeşitli fırsatlar sunuyor. Sürdürülebilir kalkınma kavramı dünyada uluslararası kuruluşların, iş dünyasının, hükümetlerin ve sivil toplumun gündeminde önemli bir yer tutuyor.