Geleceğe. Birlikte Taahhüdümüz

“Arpacıoğlu Group olarak, ilk faaliyete geçtiğimiz günden itibaren, bugün sürdürülebilirlik başlığı altında incelenen etik,
çalışan hakları, toplumsal fayda ve çevreye saygı gibi konularda hep titizlikle hareket ettik.”

#birlikte
dahagüçlüyüz

Arpacıoğlu olarak sürdürülebilirlik vizyonunun çatısını, “Geleceğin Temelinde” kavramı oluşturmaktadır. Tüm ekonomik faaliyetlerin ana hedefi, toplumsal refahı ve toplumu oluşturan bireylerin yaşam kalitesini artırmaktır.

Arpacıoğlu, yürüttüğü faaliyetler yoluyla bireylerin, daha iyi bir yaşam ve refahın ana unsurlarına erişiminde bir köprü görevi görmekte ve sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarını döşemektedir. Arpacıoğlu, başlıca değer yaratma alanları olan stratejik alanlar; iklim krizi ve enerji, çalışanlar ve toplum, inovasyon olarak belirlenmiştir.

Büyük ve karmaşık meselelere yenilikçi yöntemler ve iş birlikleri ile çözümler bulur, toplumda değişimin öncülüğünü yapar, işimizi daha da ileriye taşımak için cesaretle hareket ederiz. Bir sınırı olan dünya ise ona iyi bakmak zorunda olduğumuzu her geçen gün daha görünür işaretlerle bize anlatmaya çalışıyor: İklim krizi, sosyal eşitsizlik, kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin azalması… Oysa dünya üzerindeki etkimizi anlamak ve bunu kontrol etmek için bir yöntemimiz var: Sürdürülebilirlik.

#birlikte
dahagüçlüyüz

#birlikte
dahagüçlüyüz

Güçlü ve istikrarlı bir toplumun iş dünyasında başarılı olmak için en temel unsur olduğuna inanıyoruz. Bundan hareketle, yıllar içinde pek çok toplumsal yatırımın öncülüğünü yaptık. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi, toplumda fark yaratmak için, büyük ölçekli programlara odaklanıyoruz. Aslında sürdürülebilirliğin evrensel olarak kabul edilmiş tek bir tanımı yok. Ancak çoğunlukla ‘gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak’ olarak tanımlanıyor. Üretim, çeşitlilik ve tüketimin devamlılığı sağlanırken hem toplumsal hem de ekolojik olarak daimî olmak anlamına geliyor.