Sürdürülebilir ve Kârlı Büyümeyi Hedefliyoruz

50 Yılı aşkın Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Arpacıoğlu’nun iş yapma biçimini ve önceliklerini tanımlamaktadır.

#birlikte
dahagüçlüyüz

Ekonomik performans, kurumsal yönetim ve müşteri bağlılığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şirketin geleceğinin yapıtaşları olmayı sürdürecektir. “Geleceğin Temelinde” vizyonunun hayata geçmesini kolaylaştıracak başlıca araçlar olup operasyonel mükemmellik, dijitalleşme, yetenek yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) olarak öne çıkmaktadır.

Günümüzde hızlı nüfus artışı, demografik ve sosyal değişim, kentleşme, teknolojik gelişmeler ve iklim krizi gibi mega trendler dünyayı şekillendirirken, iş dünyasında da köklü dönüşümlere yol açmaktadır. İş yapma biçimlerinin yeniden tanımlanmasına neden olan bu değişime sürdürülebilir ve esnek bir şekilde cevap verme hedefini ifade etmektedir.

#birlikte
dahagüçlüyüz

#birlikte
dahagüçlüyüz

Arpacıoğlu’nun vizyonu, tüm değer zincirini kapsayan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayan sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmektir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla belirlediği 17 ana hedef, hükümetlerden yerel yönetimlere, kamu sektöründen iş dünyasına kadar herkese küresel bir gündem sunmaktadır.